-

Machines outils

Rectifieuse
STANKO 3L 722B

Autres Machines outils

Fraiseuse


SOMUA Z3
Machines outils-Fraiseuse-SOMUA Z3

Fraiseuse


HURON LU 9320
Machines outils-Fraiseuse-HURON LU 9320

Fraiseuse


HURON MU6
Machines outils-Fraiseuse-HURON MU6

Fraiseuse


GRAFFENSTADEN FB 36162D
Machines outils-Fraiseuse-GRAFFENSTADEN FB 36162D

Aléseuse


CORNAC CP 250
Machines outils-Aléseuse-CORNAC CP 250

Rectifieuse


RENAULT
Machines outils-Rectifieuse-RENAULT